Dobra praktyka

Zarządzanie sprężarkownią

W poprzednich artykułach zastanawialiśmy się jak poprawnie wykonać przegląd naszych maszyn oraz jak zadbać o szczelność naszej instalacji i oczywiście – jakie korzyści z tych działań możemy uzyskać. Kiedy układ sprężonego powietrza działa już poprawnie pod względem mechanicznym, nie ma żadnych wycieków, zapchanych filtrów i tym podobnych sytuacji, pozostaje nam spokojnie doglądać codziennej pracy urządzeń albo… podjąć kolejne kroki w celu szukania oszczędności – nie tylko w zmniejszaniu kosztów energii, ale również nakładów czasu pracy, którego i tak mamy w ciągłym niedoborze.

 

1. OPTYMALIZACJA.

Wyobraźmy sobie sytuację, w której sprężarki pracują wg nastawy ciśnień i ich załączenie podyktowane jest tylko i wyłącznie spadkiem ciśnienia w sieci. W zakładach o ciągłym charakterze pracy, nie jest to zjawisko dla sprężarek bardzo niekorzystne, ale tylko pozornie. W zakładach o zmiennym zapotrzebowaniu na sprężone powietrze, może to bezpośrednio wpłynąć na stabilną pracę sprężarek. Kombinacja załączania urządzeń jest wtedy ściśle przypadkowa, a ich praca w dużej mierze generuje spory czas biegu luzem (czyli mamy pobór energii elektrycznej bez sprężania powietrza). Co więcej, zazwyczaj zakłady posiadają sprężarki rezerwowe, które mogą wówczas nie załączać się wcale i ilość przepracowanych godzin poszczególnych maszynbędzie się diametralnie różnić.

Często, na skutek rozbudowy zakładu, przenoszenia zaplecza technologicznego z innych miejsc, zarządzamy parkiem maszynowym różnej jakości, różnych producentów, różnym stopniem zużycia. Powstaje pytanie jak nad tym zapanować, jak zoptymalizować ich pracę, zapewnić stabilne ciśnienie w zakładzie, kontrolować koszty energii, zaplanować prace serwisowe, kontrolować liczbę godzin, ilość rozruchów itd…

Odpowiedź jest prosta – należy zainstalować NADRZĘDNE STEROWANIE.

Co to jest sterowanie nadrzędne?

Nadrzędne sterowanie układem sprężonego powietrza jest to system informatyczny (sterowniki wraz z oprogramowaniem) przeznaczony do optymalizowania pracy sprężarek w obrębie zakładu, gdzie jest zainstalowany.

Jego głównym celem jest zarządzanie sprężarkami tak, aby utrzymując stabilne ciśnienie w sieci sprężonego powietrza, sterować pracą maszyn w najbardziej korzystny pod względem technicznym i ekonomicznym sposób.

Sterownik nadrzędny:

  • optymalizuje ilość i kolejność włączanych sprężarek w taki sposób, aby przy jak najmniejszym zużyciu energii elektrycznej, utrzymać zadane ciśnienie w sieci sprężonego powietrza;
  • redukuje czas pracy biegu luzem;
  • umożliwia zaprogramowanie tygodniowego schematu rozkładu ciśnienia w sieci;
  • wyświetla informacje o: konfiguracji sprężarek, chwilowym statusie wybranej sprężarki, zaprogramowanym ciśnieniu, typie wykonywanego algorytmu pracy oraz aktualnym ciśnieniu w sieci.

Korzyści z użycia nadrzędnego sterownika można bardzo łatwo wyliczyć matematycznie.

Poniżej przedstawiamy przykład zmiany wykresu ciśnienia po zastosowaniu sterownika:

 

TAK!! To cena nowej sprężarki!!!

2. ZDALNY MONITORING.

Długo można by opisywać zalety systemu nadrzędnego sterowania, ale jedną z większych korzyści będzie ciągły podgląd parametrów pracy sprężarek na ekranie monitora. Nie wstając zza biurka możemy śledzić zużycie powietrza, trendy ciśnienia, koszty energii, stan pracy urządzeń i wiele innych parametrów.

System umożliwia automatyczne generowanie raportów pracy sprężarek czy wysyła użytkownikowi powiadomienia mailowe o awarii. Poprzez odpowiedni WEB Serwer dostęp do naszych sprężarek będzie mogła mieć również firma serwisująca nasze sprężarki i bez obciążania nas zbędnymi telefonami czy mailami pojawi się w odpowiednim czasie na rutynowy przegląd czy usunięcie awarii.

Na zakończenie dzisiejszego artykułu chcieliśmy poinformować naszych czytelników, że nasza firma pracuje obecnie nad autorskim projektem „Wirtualnego Serwisanta”, który może odmienić Państwa dotychczasowy pogląd na temat bezpośredniego wsparcia serwisowego w przypadku nagłej awarii… Więcej szczegółów już wkrótce :).

Masz pytania dotyczące oferty? Zadzwoń!
VECTOR Technika Sprężaonego Powietrza