Sterowniki do sprężarek śrubowych

Nadrzędny sterownik mikroprocesorowy typu Optimizer 4.0 pozwala na sterowanie kilkoma sprężarkami zasilającymi w tym samym czasie jedną sieć sprężonego powietrza. Prosty, nie wymagający szkolenia, sposób obsługi sterownika jest „przyjazny dla użytkownika”.

Sterownik Optimizer:

  • optymalizuje ilość i kolejność włączanych sprężarek w taki sposób, aby utrzymać zadane ciśnienie w sieci sprężonego powietrza przy jak najmniejszym zużyciu energii elektrycznej;
  • redukuje czas pracy biegu luzem;
  • umożliwia zaprogramowanie tygodniowego schematu rozkładu ciśnienia w sieci;
  • dane dotyczące obsługiwanej sieci podaje na wyświetlaczu alfanumerycznym, pozwalającym na jednoczesne wyświetlenie 32 znaków;
  • wyświetla informacje o: konfiguracji sprężarek, chwilowym statusie wybranej sprężarki, zaprogramowanym ciśnieniu, typie wykonywanego algorytmu pracy oraz aktualnym ciśnieniu w sieci;
  • posiada 16 diod sygnalizujących pracę lub stany awaryjne obsługiwanych sprężarek;
  • umożliwia proste wprowadzanie poleceń poprzez przejrzysty układ ośmiu przycisków;
  • pozwala na realizację jednego z trzech podstawowych trybów pracy;
  • może współpracować z innymi typami sprężarek różnych wielkości, różnych producentów;
  • dostępny jest w opcji z modułem serwera sieci Web przedstawiającym na odległość informacje o statusie urządzeń, ilości produkowanego powietrza, wartości ciśnienia, ilości przepracowanych godzin całkowitych i pod obciążeniem, historii zdarzeń agregatów itp.

Pobierz prezentację

Masz pytania dotyczące oferty? Zadzwoń!
VECTOR Technika Sprężaonego Powietrza