Filtry i osuszacze

Dostępne w ofercie osuszacze chłodnicze, osuszacze adsorpcyjne oraz filtry sprężonego powietrza – to wysokiej jakości urządzenia, ich zadaniem jest uzdatnianie sprężonego powietrza, które powinno być idealnie czyste, suche, wolne od olejów, pyłu i kurzu. Zachowanie odpowiedniej klasy czystości powietrza wydłuża żywotność maszyn, obniża ryzyko ich awarii, chroni przed korozją i rozszczelnieniem instalacji, a co za tym idzie – obniża koszty produkcji.

Zalety używania filtrów i osuszaczy sprężonego powietrza

Chłodnicze osuszacze sprężonego powietrza zapewniają usunięcie cząstek wody ze sprężonego powietrza. Ciśnieniowy punkt rosy w tym przypadku wynosi 3°C. Urządzenia te usuwają wilgoć poprzez obniżenie temperatury sprężonego powietrza.
W osuszaczach adsorpcyjnych – substancją pochłaniającą wilgoć jest specjalny adsorbent w postaci silica żelu, który umieszczony jest w dwóch naprzemiennie pracujących zbiornikach. Tak osuszone powietrze osiąga ciśnieniowy punkt rosy ma na poziomie -40°C, a nawet – 70°C.

Oprócz osuszaczy sprężonego powietrza dostarczamy także wysokiej jakości filtry, które usuwają ze sprężonego powietrza resztki oleju oraz cząstki stałe – pył, kurz i inne zanieczyszczenia. W zależności, od wymaganej klasy czystości sprężonego powietrza, dobieramy dla Państwa odpowiedni rodzaj filtrów: separatory cyklonowe, filtry wstępne, dokładne lub filtry zawierające węgiel aktywny, dla najbardziej wymagających zastosowań, np. w branży spożywczej.

Osuszacze chłodnicze

Oferujemy wysokiej jakości osuszacze chłodnicze uznanych producentów, które spełniają najwyższe normy unijne, a ich energooszczędność pozytywnie wpływa na środowisko. Urządzenie to służy do usuwania wilgoci poprzez obniżenie temperatury. Urządzenie zapewnia stały punkt rosy na poziomie +3°C obniżając zawartość wilgoci w sprężonym powietrzu. Dostępne wydajności: od 0,17 do 208 m3/min, mierzone przy 7 bar, maksymalne ciśnienie do 16 bar.

Urządzenie posiada automatyczne, bezciśnieniowe spusty kondensatu. Szczelny układ chłodniczy jest napełniony przyjaznym dla środowiska freonem R 134a lub R 407c. Całość zabudowana w metalowej, lakierowanej obudowie, na której znajduje się wyłącznik główny i panel kontrolno- sterujący.

System ultrapulse – (ciągły, wielokrotny pomiar temperatury punktu rosy) umożliwia automatyczne wyłączanie sprężarki chłodniczej, co powoduje wydłużenie jej żywotności oraz znaczne oszczędności energii. Osuszacz dzięki temu pracuje proporcjonalnie do potrzeb przepływającego przezeń sprężonego powietrza.

Zapoznaj się z naszą ofertą i wybierz najbardziej wydajne osuszacze chłodnicze dostępne na rynku.

*Dane osuszaczy podawane wg parametrów na wejściu max. +35°C i 7 bar według DIN ISO 7138. Punkt rosy +3°C jest utrzymany przy zapewnieniu warunków otoczenia +20°C i ciśnieniu 1bar.

Katalog osuszacze adsorpcyjne typu GDAM z regeneracją na zimno

Katalog osuszacze adsorpcyjne typu GDGL/GDGS z regeneracją na gorąco

Osuszacze adsorpcyjne

W naszej ofercie znajdują się dwa rodzaje osuszaczy adsorpcyjnych, które wyróżniają się wysoką skutecznością. Oba wyposażone są w filtr przeciwpyłowy i filtr dokładny z automatycznym spustem kondensatu. Całość zabudowana jest w metalowej, lakierowanej obudowie, na której znajduje się wyłącznik główny i panel kontrolno-sterujący. Oba typy mogą być wyposażone w system kontrolno-sterujący „enersave”. System ten analizując punkt rosy, wydłuża czas między cyklami regeneracji poszczególnych kolumn. W ten sposób dzięki nadrzędnemu sterowaniu można ograniczyć koszty eksploatacji do ok. 60%.

Osuszacze adsorpcyjne typu GDAM z regeneracją na zimno

Osuszacz adsorpcyjny GDAM zapewniając stały ciśnieniowy punkt rosy na poziomie -20ºC; -40ºC; -70ºC, obniża zawartość wilgoci w sprężonym powietrzu do ok. 0,0027 – 0,88 g/m3 (Suchość wg ISO 8573.1 – od 3. do 1. klasy). Dostępne wydajności: od 0,08 do 145 m3/min, mierzone przy 7 bar. Osuszacz adsorpcyjny regenerowany jest suchym powietrzem z własnego obiegu w ilości ok. 18% jego strumienia.

Osuszacze adsorpcyjne typu GDGL/GDGS z regeneracją na gorąco

Standardowa wersja utrzymuje stały punkt rosy na poziomie -40°C i tym samym obniża zawartość wilgoci w sprężonym powietrzu do ok. 0,11 g/m3 (suchość wg ISO 8573.1 – 2. klasy). Posiadamy urządzenia o różnej wydajności – od 6,25 do 226 m3/min, mierzone przy 7 bar. W przypadku osuszacza adsorpcyjnego w niektórych wersjach wymagane jest 2% suchego sprężonego powietrza na wychłodzenie złoża już po etapie regeneracji. Efekt regeneracji osiąga się za pomocą układu grzałek i dmuchawy lub pompy próżniowej.

Filtry sprężonego powietrza

 

Filtry sprężonego powietrza o wydajnościach od 0,33 do 85,0 m3/min, przy ciśnieniu do 16 bar. Dokładność filtracji zgodna z zaleceniami PN – ISO 8573.1 – do klasy 1 i dokładniej, tzn.:

 

  • filtry wstępne,
  • filtry dokładne
  • mikrofiltry submikro,
  • filtry z węglem aktywnym,
  • filtry sterylne,
  • filtry pary wodnej.

 

Wyposażone w bezciśnieniowe, automatyczne spusty kondensatu, manometry różnicowe sygnalizujące konieczność wymiany wkładu i obsługi filtra.

Automatyczne spusty kondensatu BEKOMAT

 

Spusty kondensatu służą do usuwania kondensatu gromadzącego się w zbiornikach akumulacyjnych bez strat sprężonego powietrza. Zalecane są przy zbiornikach stojących na zewnątrz – co zabezpieczy przed zamarzaniem kondensatu w okresie zimowym. BEKOMAT usuwa kondensat pochodzący ze sprężarek, filtrów, osuszaczy, zbiorników wyrównawczych lub pętli instalacji, bez strat ciśnienia w sieci.

Dostępne modele BEKOMAT: 13/ 14/ 16/ 31/ 32/ 33

Zastosowanie: do układów sprężarek o wydajności sumarycznej 100 m3/min. Zasilanie 24 V lub 230 V.

Separatory kondensatu typ GDW

Separator kondensatu to urządzenie chroniące środowisko, w którym następuje rozdzielenie spływającego kondensatu z urządzeń filtracyjnych, osuszacza i zbiornika akumulacyjnego od oleju resztkowo w nim zawartego. Uzyskana klasa czystości wody kwalifikuje ją do spuszczenia do kanalizacji, natomiast olej gromadzący się w osobnym pojemniku należy przekazać firmie specjalizującej się w utylizacji odpadów oleju. Separatory kondensatu typu GDW uzdatniają kondensat pochodzący ze sprężarek o wydajności sumarycznej od 2 do 120 m3/min.

Masz pytania dotyczące oferty? Zadzwoń!
VECTOR Technika Sprężaonego Powietrza