Zbiorniki sprężonego powietrza

Zbiorniki wyrównawcze

Czym jest zbiornik sprężonego powietrza?

Głównym zadaniem zbiorników sprężonego powietrza jest magazynowanie powietrza pod ciśnieniem, w celu zapewnienia optymalnej jego ilości w sposób ciągły, nawet w czasie najwyższego zapotrzebowania. Dodatkowo odgrywa kluczową funkcję w stabilizacji ciśnienia w sieci. Taki zbiornik jest niezbędnym elementem każdej instalacji o zmiennym zapotrzebowaniu.

Funkcja zbiornika sprężonego powietrza

W zależności od pełnionej funkcji – w procesie dystrybucji sprężonego powietrza, należy wyodrębnić dwa rodzaje zbiorników sprężonego powietrza: tzw. suchy i mokry. Instalacja zbiornika suchego odbywa się zazwyczaj bezpośrednio za sprężarką, natomiast przed filtrami i osuszaczem sprężonego powietrza. Jego głównym zadaniem – oprócz magazynowania powietrza – jest pośrednio sterowanie pracą sprężarki (unikanie zbyt dużej ilości cykli tłoczenie/ bieg luzem). Dodatkowo efektywnie chłodzi sprężone powietrze oraz „wyłapuje” pierwsze skropliny wilgoci. Tłumi również pulsacje powietrza, co stabilizuje pracę całego układu sprężonego powietrza. Natomiast zbiornik pomocniczy, także nazywany suchym, najczęściej montuje się za układem uzdatniania, w pobliżu punktów poboru dużych i zmiennych ilości sprężonego powietrza. Jego głównym zadaniem jest minimalizacja spadku ciśnienia w sieci – w przypadku nagłego skoku zapotrzebowania na duże ilości powietrza. Brak zbiornika suchego w przypadku instalacji o dynamicznym zapotrzebowaniu na sprężone powietrze może spowodować braki w dostawie powietrza do zasilanych urządzeń.

Dlaczego nasze zbiorniki?

Proponowane zbiorniki wyrównawcze są wykonane zgodnie z wymogami Dyrektywy PED 2014/68/UE oraz warunkami Urzędu Dozoru Technicznego WUDT/UC/2015. Każdy zbiornik jest lakierowany, wyposażony w manometr z kurkiem manometrycznym oraz zawór bezpieczeństwa posiadający certyfikat UDT. Zbiorniki dostarczane są w wersji ciśnieniowej nawet do 50 bar. Zbiorniki mogą zostać posadowione wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń. Standardowo wykonane są w wersji pionowej. Opcjonalnie zbiorniki dostępne są także jako poziome, ocynkowane lub emaliowane, a także mogą być wykonane na innej dennicy niż proponowana.

Dobór zbiornika

Zbiornik dobieramy w zależności od wydajności zasilających go sprężarek oraz charakterystyki poboru sprężonego powietrza. Im większy i szybszy rozbiór sprężonego powietrza, tym potrzebny jest większy zbiornik, aby zbuforować nagłe piki w zużyciu sprężonego powietrza. Aby ułatwić sobie dobór odpowiedniego zbiornika, możemy posłużyć się prostą zasadą: 1 m3 zbiornika na 100 m3/h wydajności sprężarki. Dobrze dopasowany zasobnik akumulacyjny ma wpływ na efektywne, a zarazem energooszczędne funkcjonowanie całej instalacji.

Typ Pojemność Przyłącze Wymiary ⌀ / H Waga
m3 [mm] [kg]
ZP10/12 0,01 G-1/2″ 219/310
ZP20/12 0,02 G-1/2″ 273/558
ZP30/12 0,03 G-1/2″ 273/668
ZP50/12 0,05 G-1/2″ 356/586
ZP80/12 0,08 G-1/2″ 406/1230
ZP100/12 0,1 G-1/2″ 457/900
ZP120/12 0,12 G-1/2″ 457/1000
ZP150/16 0,15 G-3/4″ 406/1364
ZP200/15 0,2 G-3/4″ 457/1596
ZP250/15 0,25 G-3/4″ 600/1292
ZP300/10 0,3 G-1″ 600/1388 150
ZP400/10 0,4 G-1″ 600/1788 160
ZP500/10 0,5 G-1″ 600/1980 178
ZP700/10 0,7 G-1″ 700/2185 225
ZP900/10 0,9 G-5/4″ 800/2310
ZP1000/10 1 G-5/4″ 900/2000 270
ZP1500/10 1,5 G-5/4″ 900/2830 370
ZP1500/10 1,5 G-5/4″ 1000/2357 370
ZP2000/10 2 G-2″ 1000/2900 615
ZP2000/10 2 G-2″ 1200/2146 615
ZP2500/10 2,5 G-2″ 1200/2596 724
ZP3000/10 3 G-2″ 1200/3146 920
ZP4000/10 4 DN100 1400/2980 970
ZP5000/10 5 DN100 1400/3796 1200
ZP6000/10 6 DN100 1400/4396 1400
ZP6000/10 6 DN100 1600/3580 1400
ZP8000/10 8 DN100 1800/3680 1750
ZP10000/10 10 DN100 1800/4520 2150
ZP12000/10 12 DN100 2000/4200 1900
ZP15000/10 15 DN150 1800/6496 3100
ZP20000/10 20 DN150 2000/6896
ZP25000/10 25 DN150 2400/6150
ZP30000/10 30 DN150 2400/7250
Masz pytania dotyczące oferty? Zadzwoń!
VECTOR Technika Sprężaonego Powietrza