Audyt sprężonego powietrza i pomiary

Audyt energetyczny

Najlepszym sposobem na poprawienie sprawności systemu sprężonego powietrza jest przeprowadzenie audytu energetycznego. Audyt polega nie tylko na pomiarach zapotrzebowania sprężonego przez zakład, wydajności sprężarek, nieszczelności instalacji, ciśnieniowego pkt rosy, ale celem audytu systemu wytwarzania sprężonego powietrza jest wskazanie zmian które poprawią jego efektywne i ekonomiczne wytwarzanie.

Audyt energetyczny przeprowadzamy specjalistycznymi urządzeniami pomiarowymi, które umożliwiają zarejestrowanie pacy urządzeń wytwarzające sprężone powietrze w stosunku do zapotrzebowania przez zakład produkcyjny. Skontrolowanie spadków ciśnień na:

  • instalacji sprężonego powietrza,
  • filtrach,
  • osuszaczach,
  • gwarantuje efektywne wytwarzanie medium energetycznego.

Płacąc dziś za audyt energetyczny zdobędziesz wiedzę jak obniżyć koszty wytwarzania sprężonego powietrza, które pokryją cenę audytu energetycznego i zaoszczędzą pieniądze w kolejnych latach.

Prawie każdy zakład produkcyjny wykorzystuje sprężone powietrze jako jedno z podstawowych mediów energetycznych do produkcji. Bardzo często zdarza się, że nie jest znana wielkość zużycia sprężonego powietrza oraz kosztów z tym związanych.

Vector Sp. z o.o. proponuje przeprowadzenie audytu sprężonego powietrza jako pierwszego kroku do procesu optymalizacji całego systemu produkcji i przesyłu sprężonego powietrza.

W ramach audytu przeprowadzamy:

 

I. przegląd instalacji sprężonego powietrza w sprężarkowni i na hali produkcyjnej

II. brzebieg obciążenia sprężarek za pomocą przyrządu pomiarowego Loggerbox

III. diagnostykę stanu sprężarek:

POMIAR DRGAŃ

określenie: stanu łożysk, temperatury oraz obrotów, bez konieczności wyłączania maszyny z ruchu

TERMOWIZJA

analiza: stanu łożysk i rozkładu ciepła napędów pasowych

DETEKCJA ULTRADŹWIĘKOWA

detekcja wycieków w instalacji sprężonego powietrza, monitoring stanu zużycia łożysk

 

REZULTAT

 

Pełna ocena stanu technicznego urządzeń w formie raportu:

 

  • udokumentowane wyniki pomiarów (wskaźniki temperatury, wskaźniki zużycia, wskaźniki efektywności, pobieranej mocy, punktu rosy, czasu na biegu luzem i pod obciążaniem, pomiar przepływu, koszty, wykaz lokalizacji i wielkości wycieków sprężonego powietrza),
  • analiza wyników pomiarów i odniesienie do norm,
  • analiza strat związanych z wyciekami z instalacji,
  • lista koniecznych zaleceń eksploatacyjnych,
  • analiza możliwości zastosowania energooszczędnych elementów technologii sprężonego powietrza, wycena kosztów inwestycji oraz oszacowanie czasu zwrotu inwestycji.

 

 

 korzyści

 

 

 

Zakres audytu dostosowujemy do indywidualnego zapotrzebowania Klienta.

 

skontaktuj się z nami!

Masz pytania dotyczące oferty? Zadzwoń!
VECTOR Technika Sprężaonego Powietrza