Audyt sprężonego powietrza i pomiary

Prawie każdy zakład produkcyjny wykorzystuje sprężone powietrze jako jedno z podstawowych mediów energetycznych do produkcji. Bardzo często zdarza się, że Klientom nie jest znana wielkość zużycia sprężonego powietrza oraz kosztów z tym związanych.

Najlepszym sposobem na sprawdzenie oraz poprawienie sprawności systemu sprężonego powietrza jest przeprowadzenie audytu energetycznego. Audyt polega na pomiarach zapotrzebowania sprężonego przez zakład, wydajności sprężarek, wykryciu nieszczelności instalacji, określeniu ciśnieniowego pkt rosy czy np. stanu łożysk silnika sprężarki. Celem nadrzędnym audytu systemu wytwarzania sprężonego powietrza jest wskazanie zmian, które zwiększą efektywność i ekonomiczność jego pracy.

Płacąc dziś za audyt zdobędziesz wiedzę o tym, jak obniżyć koszty wytwarzania sprężonego powietrza – co pozwoli znacząco odciążyć finanse Państwa firmy w kolejnych latach.
Przykładowo, w zakładzie jednego z naszych Klientów, łączne oszczędności, wynikające z naszych zaleceń oraz przeprowadzonej modernizacji sieci sprężonego powietrza (obniżenie ciśnienia, zmniejszenie wycieków, eliminacji pracy sprężarek na biegu jałowym), wyniosą około 130 tys. złotych rocznie!

Audyt sprężonego powietrza przeprowadzany jest specjalistycznymi urządzeniami pomiarowymi, które umożliwiają zarejestrowanie parametrów pacy urządzeń wytwarzających, uzdatniających oraz dystrybuujących sprężone powietrze.

W ramach audytu przeprowadzamy:

I. przegląd instalacji sprężonego powietrza w sprężarkowni i na hali produkcyjnej

II. rejestrację przebiegu obciążenia sprężarek za pomocą przyrządu pomiarowego Loggerbox

III. diagnostykę stanu sprężarek:

POMIAR DRGAŃ

określenie: stanu łożysk, temperatury oraz obrotów, bez konieczności wyłączania maszyny z ruchu

TERMOWIZJA

analiza: stanu łożysk i rozkładu ciepła napędów pasowych

DETEKCJA ULTRADŹWIĘKOWA

detekcja wycieków w instalacji sprężonego powietrza, monitoring stanu zużycia łożysk

 

REZULTAT

Pełna ocena stanu technicznego urządzeń w formie raportu:

  • udokumentowane wyniki pomiarów (wskaźniki temperatury, wskaźniki zużycia, wskaźniki efektywności, pobieranej mocy, punktu rosy, czasu na biegu luzem i pod obciążaniem, pomiar przepływu, koszty, wykaz lokalizacji i wielkości wycieków sprężonego powietrza),
  • analiza wyników pomiarów i odniesienie do norm,
  • analiza strat związanych z wyciekami z instalacji,
  • lista koniecznych zaleceń eksploatacyjnych,
  • analiza możliwości zastosowania energooszczędnych elementów technologii sprężonego powietrza, wycena kosztów inwestycji oraz oszacowanie czasu zwrotu inwestycji.

 korzyści

 

 

 

Zakres audytu dostosowujemy do indywidualnego zapotrzebowania Klienta.

 

skontaktuj się z nami!

Masz pytania dotyczące oferty? Zadzwoń!
VECTOR Technika Sprężaonego Powietrza