Dobra praktyka

Czy Twoje ciśnienie musi być tak wysokie? Ile to kosztuje?

 

Większość sprężarek z powodzeniem pracuje z ciśnieniem nie przekraczającym 7 bar. Niestety zdarza się, że jest inaczej – by pokonać spadki ciśnienia, użytkownik ustawia ciśnienie wyższe. Nikt jednak nie zadaje sobie istotnego pytania – ile tak naprawdę to kosztuje? Warto zapamiętać sobie jedną z najważniejszych zależności:

„Każde podwyższenie ciśnienia sprężania o 1 bar powoduje wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną o około 7%.”

 

 

 Co to oznacza w praktyce? Konkrety mówią same za siebie – przykad: straty dla zakładu z tytułu nieuzasadnionego podwyższenia ciśnienia o 1 bar dla agregatu o mocy 55kW. Jeśli zakład produkcyjny pracuje na 2 zmiany od poniedziałku do piątku i przyjmę obciążenie sprężarki na poziomie 80% to koszt roczny wyniesie:

 

55kW moc silnika x 80% obciążenia x 0,35zł/kWh x 2 zmiany x 8 godzin/zmianę x 5 dni/tydzień x 52 tygodni/rok x 7% energii z tytułu podwyższenia ciśnienia = 4484 zł / rok

 

 

 

 Leczyć należy przyczynę a nie objawy. Zamiast zwiększać ciśnienie na agregacie, najpierw należy zastanowić się – co jest przyczyną spadków ciśnienia? Oto możliwe przyczyny:

 

    • Zdarza się, że odbiorniki sprężonego powietrza są podłączone do systemu w niewłaściwy sposób. Stosowanie zbyt małych średnic przyłączy pomiędzy instalacją sprężonego powietrza a odbiornikiem są przyczyną spadków ciśnienia.
    • Osoby obsługujące urządzenia zasilane sprężonym powietrzem, często z niewiedzy że ich urządzenia wymagają niższego ciśnienia sprężonego powietrza, zasilają je bezzasadnie wyższym ciśnieniem, które i tak nie przyspiesza cyklu produkcyjnego!
  • Dalej – układy uzdatniania – jeśli osuszacz jest zbyt mały w stosunku do istniejących sprężarek, bądź osuszacz nie jest zmieniany kiedy wzrasta ilość kompresorów w sprężarkowni, to kolejny powód który powoduje spadki ciśnienia o dużej wartości.
  • Niewymieniane wkłady filtrów również przyczyniają się do spadków ciśnienia, a przez to do wzrostu energochłonności wytwarzania sprężonego powietrza.
  • Chwilowe, duże pobory sprężonego powietrza powodujące spadki ciśnienia w instalacji. W takiej sytuacji służba utrzymania ruchu nastawia wyższą histerezę ciśnienia na agregatach sprężarkowych dla skompensowania spadków ciśnienia w instalacji, zamiast po prostu przed odbiornikiem zastosować zbiornik buforowy.
  • Często, gdy zakupiona sprężarka posiada możliwość nastawy wyższego ciśnienia, użytkownik ustala histerezę pracy sprężarki znacznie wyżej niż wymagane niższe ciśnienie w instalacji. Aby zmniejszyć koszty produkcji sprężonego powietrza należy nastawić takie ciśnienie pracy agregatów jakie jest wymagane przez najbardziej oddalonych użytkowników instalacji.

 

 

Podsumowując, każda z przedstawionych sytuacji powoduje nadmierne zużycie energii elektrycznej. Co gorsza istnieją zakłady w których kilka z opisanych czynników występuje jednocześnie – wówczas koszty przedstawione w przykładzie wzrastają znacznie bardziej!

 

 

Jeśli nasuną się Państwu pytania – służymy pomocą!

 

Opracowanie na podstawie: cagi.org

 

 

Masz pytania dotyczące oferty? Zadzwoń!
VECTOR Technika Sprężaonego Powietrza