Dobra praktyka

Wypadek? Nie na mojej zmianie!

 

         

 

Zdajemy sobie sprawę z zagrożeń jakie na nas czekają podczas wykonywania czynności serwisowych, konserwacyjnych czy kontrolnych. Odbyliśmy już pewnie dziesiątki szkoleń, gdzie wkładano nam do głowy podstawowe zasady bezpiecznej pracy. A jednak, mimo wszystko ciągle jeszcze zdarza nam się podpisywać protokoły wypadkowe dla zdarzeń, które miały miejsce na naszej zmianie. Nigdy dość podnoszenia kultury bezpiecznej pracy. Nigdy dość uświadamiania zagrożeń. Oraz nigdy dość prewencji, przewidywania i zapobiegania.

 

Sprężone powietrze jest medium niebezpiecznym, nie tylko dlatego, że mamy do czynienia z wysokim ciśnieniem, ale również z powodu wielu innych procesów i zjawisk, które towarzyszą procesowi jego wytwarzania i przesyle. Postaramy się krótko przeanalizować te zagrożenia i zastanowić się jak maksymalnie zredukować możliwość ich wystąpienia.

 

 

SPRĘŻARKOWNIA

Zacznijmy od miejsca wytwarzania / produkcji sprężonego powietrza, czyli sprężarkowni. W tym pomieszczeniu znajduje się szereg urządzeń, które są bezpieczne tylko wówczas, gdy mamy świadomość jak prawidłowo je obsługiwać i wiemy w jakich miejscach zachować szczególną ostrożność.

 

Sprężarkownia, jako pomieszczenie dla maszyn ciśnieniowych powinna być odpowiednio przygotowana, wyposażona w podstawowe środki ochronne i informacyjne. Zagrożenia, które mogą pojawić się w sprężarkowni odnoszą się ściśle do charakteru pracy urządzeń zainstalowanych. Prewencja w tym miejscu pozwoli uniknąć większości potencjalnych zdarzeń niebezpiecznych:

 

  • umieść w widocznym miejscu instrukcję BHP oraz schemat technologiczny zainstalowanego układu,

  • umieść ostrzeżenia przy wejściu do pomieszczenia o konieczności stosowania osobistych środków ochronnych, do ochrony słuchu, wzroku, itp;

  • oznacz miejsca remontowe,

  • wyposaż pomieszczenie w odpowiednią gaśnicę,

  • wyposaż pomieszczenie w środki (sorbenty) do utylizacji oleju,

  • sprawdź czy zainstalowane są wyłączniki przeciwpożarowe,

  • sprawdź poprawność odprowadzania i utylizacji kondensatu.

 

 

 

SPRĘŻARKA

Sprężarka powietrza, może generować potencjalnie kilka różnych zagrożeń. Urządzenie jest pod napięciem. Budowa samej sprężarki zawiera naczynia ciśnieniowe, które narażone są na rozszczelnienie. Dalej, proces sprężania generuje ogromne ilości ciepła – sprężarka posiada miejsca bardzo gorące, a zatem posiada urządzenia chłodzące takie jak wentylatory, czyli urządzenia wirujące. Jak widzimy sporo potencjalnych zagrożeń.

 

Producent przewidział jednak wiele takich sytuacji projektując szereg zabezpieczeń zarówno elektrycznych jak i mechanicznych czy prawnych.

 

  • Po pierwsze – zagrożenia są ściśle zdefiniowane i oznaczone. Producent informuje nas znakami graficznymi czego należy się wystrzegać.

  • Po drugie – największe zagrożenia opisane są w DTR’ce, która zawsze powinna być dostępna dla obsługi.

  • Po trzecie – do obsługi sprężarki ma prawo jedynie osoba przeszkolona lub profesjonalny serwis.

 

 

 

INSTALACJA PNEUMATYCZNA

Instalacja pneumatyczna hali zakładowej może stwarzać zagrożenia. Często wielokrotnie przerabiana (w dodatku sposobami garażowymi), nieprawidłowo kotwiona do ścian, mocno skorodowana, jest niebezpieczna. Tutaj nie tylko prewencja ma zastosowanie, tutaj należy maksymalnie ograniczyć ryzyko rozszczelnienia układu pneumatycznego. Pamiętajmy, że pęknięta złączka lub element armatury oderwany pod ciśnieniem będzie, jak pocisk, powodować olbrzymie spustoszenie.

 

 

 

Naszym celem jest dzielenie się doświadczeniem wieloletniej pracy z Klientami, wspólnego ponoszenia skutków ignorowania zagrożeń. Zależy nam na bezpieczeństwie Klientów tak samo jak i Naszej załogi, dlatego zachęcamy Państwa do ciągłej wspólnej edukacji oraz ciągłych działań w dziedzinie podnoszenia kultury bezpiecznej pracy.

 

 

 Alain Blicharz

 

Masz pytania dotyczące oferty? Zadzwoń!
VECTOR Technika Sprężaonego Powietrza