Transport pneumatyczny– szybkość, bezpieczeństwo i automatyzacja

pneumatyka

Automatyczne przesyłanie produktów w zamkniętych przewodach transportowych to obecnie jeden z najskuteczniejszych sposobów produkcyjnych. Zapewnia szybkość działania, bezpieczeństwo przesyłu, a także wysoki stopień niezawodności. 

Transport w instalacji rurowej

Transport pneumatyczny to nic innego jak przemieszczanie materiałów przewodami rurowymi za pomocą strumienia powietrza. Może wykorzystywać podciśnienie lub nadciśnienie powietrza o odpowiednio dobranych do instalacji parametrach. Ruch materiału jest spowodowany różnicą ciśnień w urządzeniach transportowych. W zależności od przesyłanego produktu, długości instalacji i charakteru produkcji optymalnie dobrane urządzenia do wytwarzania sprężonego powietrza oraz dmuchawa powietrza wywołują ruch materiału, wytwarzając czynnik, czyli medium transportowe.

Za dobór i dostawę źródeł ciśnienia w układach ciśnieniowych transportu pneumatycznego odpowiadają dmuchawy powietrza, natomiast za źródła podciśnienia w układach transportu zasysającego – pompy próżniowe.

Jakość powietrza ponad wszystko

Transport pneumatyczny to szeroki wachlarz zastosowań. Należy do nich przesył materiałów sypkich w produkcji spożywczej, przetwórstwie, przemyśle tytoniowym, paszowym, przy produkcji nawozów czy drobnych produktów stałych. Wykorzystuje się go także w przesyle kapsułowym systemem rurowym stosowanym w marketach i bankach do szybkiego i bezpiecznego transportu gotówki.

W przemyśle spożywczym ogromne znaczenie ma jakość powietrza stosowanego do transportu. Musi być pozbawione zanieczyszczeń olejowych – tak, aby produkt był wolny od zanieczyszczeń i bezpieczny dla odbiorcy w efekcie końcowym. Dmuchawa powietrza zapewni bezpieczeństwo przesyłu czystego powietrza.

Zalety transportu pneumatycznego dla produkcji

Transport surowców w zamkniętych instalacjach rurowych to jednocześnie zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami zewnętrznymi. Brak kontaktu ze środowiskiem minimalizuje dostęp nieczystości, kurzu, pyłów z otoczenia.

Transport pneumatyczny szybko i bez strat materiałowych zapewnia przesył produktu wraz z automatycznym pobieraniem i odbieraniem materiału. Wpływa to na wydajność i rentowność przedsiębiorstwa. Zastosowanie systemów odpylających i dmuchaw powietrza dla odpowiednich stref to bezpieczeństwo pracy nawet w sytuacjach zagrożenia wybuchowego.

Masz pytania dotyczące oferty? Zadzwoń!
VECTOR Technika Sprężaonego Powietrza