Dobra praktyka

Przegląd instalacji pneumatycznej

Przegląd sprężarek za nami? Czas na przegląd instalacji pneumatycznej zakładu…

Chcielibyśmy zachęcić Państwa do ponownego pochylenia się nad układem sprężonego powietrza w Waszych zakładach. Jeżeli pojawiają się problemy z utrzymaniem ciśnienia w różnych rejonach hali, sądzić można, że przyczyną może być wydajność sprężarkowni.

Nawet jeśli pozornie cały system działa poprawnie, warto sprawdzić czy nie znajdziemy sporych oszczędności ukrytych w samej instalacji.

Przegląd powinniśmy podzielić na dwa etapy:

1. Po pierwsze – szczelność układu.

Z naszego doświadczenia wiemy, że największe oszczędności można uzyskać eliminując wycieki sprężonego powietrza. Bez użycia specjalistycznego sprzętu do analizy detekcji spróbujmy zorganizować sobie spacer po zakładzie i przyjrzeć się dokładnie czy jakiekolwiek złączki, kolana, mocowania węży, filtroreduktory są szczelne, czy nie słychać charakterystycznego dźwięku wypływu powietrza. Każdy taki usłyszany wyciek to potencjalna strata w wysokości co najmniej 1000PLN w okresie jednego roku.

Chwilowy zabieg w postaci wymiany opaski, uszczelnienia połączenia gwintowego czy wymiana zaworu może sprawić, że nasze sprężarki nie będą pracowały pod dotychczasowym pełnym obciążeniem. Pamiętajmy, że rozszczelnienie układu pneumatycznego pojawia się zawsze i bardzo często występuje w najmniejszych i najsłabszych punktach instalacji. Pamiętajmy również, że przeprowadzanie regularnych inspekcji instalacji pozwoli nie tylko na redukcję kosztów operacyjnych, ale wydłuży żywotność sprężarek i pozwoli na lepszą kontrolę i utrzymanie ciśnienia sprężonego powietrza w Waszych zakładach, a niejednokrotnie nawet na obniżenie ciśnienia w sieci.

2. Po drugie – rodzaj i dobór instalacji sprężonego powietrza.

Częstym problemem mającym wpływ na utratę ciśnienia w sieci czy niewydolność układu sprężającego może być źle zaprojektowana lub wykonana instalacja pneumatyczna. Nie musi to się wiązać z błędnymi założeniami na etapie budowy zakładu. Jednak często zakład poddawany jest szeregom zmian, przeróbek czy przebudowie. Zwykle rurociągi są przedłużane bez jakiejkolwiek zmiany średnicy rury. Należy pamiętać, że każdy rurociąg ma swoje ograniczenia przesyłu powietrza względem swojej średnicy. Obok znajdą Państwo przykład doboru odpowiedniego rurociągu.

Należy brać również pod uwagę jak prowadzony jest rurociąg. Koreluje to ściśle ze spadkiem ciśnienia w najbardziej oddalonych od sprężarkowni miejscach. Czasem warto zastanowić się czy nie przebudować rurociągu w pierścień, co zniweluje spadki ciśnień.

Podsumowując, należy pamiętać, że każde obniżenie ciśnienia o 1 bar prowadzi do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej o 6% oraz zmniejszenia strat wynikających z wycieków aż o 13%. Jeżeli zakładają Państwo kupno większej sprężarki, proszę się zastanowić ile powietrza możemy „zaoszczędzić” eliminując wycieki, wprowadzając niewielką zmianę w instalacji, a może się okazać, że sprężarka, która była „potrzebna”, stanie się tylko zapasem, ponieważ dotychczasowe urządzenia spokojnie realizują zapotrzebowanie na sprężone powietrze.

Zachęcamy do przeglądu instalacji jeszcze przed końcem roku…

Alain Blicharz
Dariusz Włodarczak

Masz pytania dotyczące oferty? Zadzwoń!
VECTOR Technika Sprężaonego Powietrza