Dobra praktyka

Kupić czy wypożyczyć?

 

W momencie rozpoczęcia działalności gospodarczej często pojawia się pytanie: „Co zrobić ze sprężonym powietrzem?”. Często nie znamy jeszcze wielkości zapotrzebowania na sprężone powietrze. Wydaje się, iż najwygodniejszym i najbardziej bezpiecznym rozwiązaniem jest skorzystanie
z wynajmu sprężarek, zamiast borykać się z wyborem docelowej wielkości, marki, serwisu czy sposobu finansowania itd. Podobnie, gdy wzrasta nam wielkość produkcji – nie mamy pewności czy będzie to stały trend. A zatem: kupić czy wypożyczyć sprężarkę na jakiś czas, przed podjęciem ostatecznej decyzji?

 

 

KUPNO

Kupując nową sprężarkę musimy sfinansować inwestycję za pomocą kapitału własnego lub też obcego (kredyt, leasing). W związku z tym,
w zależności od sposobu finansowania:

 • zwiększamy majątek firmy poprzez przyjęcie urządzeń na stan firmy;
 • ograniczamy comiesięczne opłaty, które należy ponieść w przypadku wynajmu;
 • uniezależnieniamy się od innych firm poprzez posiadanie własnego urządzenia (choć w przypadku gwarancji bywa z tym różnie – ze względu
  na konieczność serwisowania urządzenia w konkretnej firmie).

 

Kupując sprężarkę musimy się liczyć z następującymi faktami:

 • pieniądze są zamrożone, a mogłyby być przeznaczone na inny cel;
 • wysokie raty leasingowe mogą wpływać negatywnie na przepływ pieniądza, zwłaszcza na początkowym etapie działalności;
 • konieczność zatrudnienia personelu z odpowiednimi kwalifikacjami zgodnie z Dz.U.1989.828 (konieczność posiadania uprawnień dla urządzeń powyżej 20kW);
 • konieczność serwisu kompresorów przez co najmniej okres gwarancji w określonej firmie;
 • ryzyko związane z eksploatacją znajduje się po stronie kupującego, w związku z czym wszelkiego rodzaju zdarzenia muszą być przez niego reasekurowane np. przez posiadanie dodatkowej sprężarki;
 • zagwarantowanie większego pomieszczenia na sprężarkę dodatkową – zapasową, na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń.

 

 

WYNAJEM

W przypadku wynajmu sprężarki u sytuacja jest inna – wydaje się być korzystniejsza, zwłaszcza w niedługim horyzoncie czasowym.

Do zalet wynajmu należy:

 • brak zaangażowania dużego kapitału;
 • brak ryzyka związanego z uszkodzeniem urządzenia;
 • stałe, stosunkowo niewielkie opłaty, zaliczane bezpośrednio w koszty funkcjonowania firmy;
 • brak konieczności zatrudniania osób posiadających odpowiednie uprawnienia;
 • brak konieczności reasekurowania ryzyka związanego z wytwarzaniem sprężonego powietrza;
 • brak konieczności zagwarantowania serwisu;
 • sprężarkownia może być ograniczona do minimum, ponieważ w przypadku awarii sprężarkę zastępczą powinna dostarczyć firma wynajmująca;
 • możliwość wymiany sprężarki na optymalnie dobraną do bieżących potrzeb firmy.

 

Niestety, realizując wynajem sprężarki:

 • rezygnujemy z bycia właścicielami urządzenia – możemy przez to wpływać na aktywa firmy i odpowiednie oddziaływania na instytucje finansowe (ubieganie się o kredyt, badania standingu firmy);
 • cyklicznie ponosimy opłaty bez względu na to czy wykonywane są czynności serwisowe czy też nie;
 • ponosimy koszty i nigdy nie jesteśmy właścicielem urządzenia.

 

 

PRZYKŁAD

Przeanalizujmy koszty kupna i wynajmu dla sprężarki o mocy około 30kW wykorzystywanej do wytwarzania sprężonego powietrza. Analizę możemy oprzeć o: oszczędności – straty w poszczególnych latach oraz sumaryczne oszczędności (straty w odpowiednich okresach jedno, dwu, trzy, cztero i pięcioletnich). Jako założenia przyjęto średnie ceny dotyczące kosztów zakupu sprężarki oraz średnie koszty związane z wynajmem kompresora oraz kosztami części eksploatacyjnych i kosztów zatrudnienia pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami.

 

Oszczędności – straty w poszczególnych latach Sumaryczne oszczędności – straty w poszczególnych latach
Koszty – zyski w 1 roku – 22 800,00 zł
Koszty – zyski w 2 roku 11 400,00 zł 11 393,22 zł
Koszty – zyski w 3 roku 9 636,00 zł -2 445,23 zł
Koszty –zyski w 4 roku 7 625,04 zł 4 462,68 zł
Koszty – zyski w 5 roku 5 332,55 zł 9 175,87 zł

 

Dla poszczególnych lat określono różnicę miedzy obiema decyzjami. Z powyższej tabeli wynika, że oszczędności w odniesieniu do wynajmu uzyskujemy dopiero powyżej czwartego roku po zakupie sprężarki. Do tego czasu, koszty związane z zakupem przewyższają koszty zawiązane z wynajmem. Tak więc, jeżeli nie wiemy jaką sprężarkę kupić, bo nie wiemy ile powietrza będziemy potrzebować, lepiej na początku skorzystać z wynajmu.

 

 

WNIOSKI

Bez uwzględnia dodatkowych kosztów związanych z ubezpieczeniami oraz potencjalnymi ryzykami wynika, iż w perspektywie 3 lat zdecydowanie korzystniejsze jest wynajmowanie sprężarki niż jej zakup. Warto nadmienić, iż w przypadku wynajmu unikamy wielu ryzyk, które w przypadku zakupu, mogą w istotny wpłynąć na funkcjonowanie firmy.

 

 

Andrzej Ziółkowski

Masz pytania dotyczące oferty? Zadzwoń!
VECTOR Technika Sprężaonego Powietrza