Dobra praktyka

Dokumentacja techniczno-ruchowa podstawą prawidłowej obsługi

Każde dopuszczone do użytku urządzenie, w tym sprężarka powietrza, posiada dokumentację techniczno – ruchową , czyli tzw. DTR. Opracowywana indywidualnie dla urządzenia, uwzględnia parametry techniczne, rysunki i schematy, instrukcję użytkowania i obsługi, wykaz części zamiennych. Integralną częścią DTR jest też instrukcja konserwacji oraz zalecenia dotyczące podstawowych czynności serwisowych dla prawidłowej eksploatacji urządzenia.

Aktualne wymagania dla maszyn

Wszystkie proponowane przez nas urządzenia są zgodne z dyrektywą maszynową 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17.05.2006r., a więc ich używanie jest zgodne z najwyższymi standardami bezpieczeństwa.

Harmonogram prac serwisowych

Oprócz informacji dotyczących obsługi danego urządzenia, producenci i dostawcy sprężarek, filtrów, osuszaczy, wskazują zalecane czynności serwisowe związane z właściwą ich eksploatacją. W sprężarkach powietrza należy regularnie wymieniać poszczególne filtry, oleje, czy uszczelnienia, zgodnie z harmonogramem prac serwisowych – czyli w takich odstępach czasu, które gwarantują utrzymanie urządzenia w pełniej sprawności ruchowej. Przykładowa sprężarka śrubowa, po przepracowanych 1500 godzinach wymaga wymiany filtra sprężonego powietrza, a po 3000 godzinach (ale nie rzadziej niż raz w roku) wymianie filtra oleju. Koniecznym jest bezwzględne przestrzeganie czasookresów przeglądów, podanych przez producenta urządzenia, aby długo cieszyć się jego niezawodną pracą.

Autoryzowane serwisy czy samodzielne przeglądy?

Serwis sprężarek w dużej mierze wykonywany jest przez autoryzowane firmy serwisowe, co zapewnia staranne i fachowe wykonanie oraz najwyższą jakość wymienianych części. Samodzielne przeglądy eksploatacyjne, używanie nieoryginalnych części zamiennych, mogą prowadzić do utraty gwarancji, bądź obniżenia sprawności i wydajności urządzenia. Dzięki korzystaniu z autoryzowanego serwisu sprężarek powietrza, przegląd kompresora nie musi wiązać się z przestojem linii produkcyjnej. Magazyn części zamiennych, gotowych urządzeń, a nawet możliwość wypożyczenia zastępczego urządzenia na czas naprawy lub serwisu, daje możliwość zapewnienia ciągłości pracy.

Masz pytania dotyczące oferty? Zadzwoń!
VECTOR Technika Sprężaonego Powietrza