Czy naszą sprężarkę możemy wykorzystać do pozyskiwania ciepła?

Jedną z największych zalet, oferowanych przez sprężarki śrubowe, jest możliwość redukcji zużycia energii, a co za tym idzie – także obniżenia kosztów. Umożliwiają to nowoczesne systemy odzyskiwania ciepła. To właśnie za ich sprawą, przeważająca większość, bo aż 70-80 procent, energii doprowadzanej do sprężarki możemy wykorzystać jako ciepło. W niniejszym artykule opowiemy, na czym polega taka procedura i w jaki sposób możemy czerpać z niej korzyści.

Efektywność przedstawiona w statystykach

Nierozłącznym elementem sprężania powietrza jest powstanie ciepła. Dzięki specyfice swojej konstrukcji, sprężarki śrubowe są w stanie, bez większych problemów, odzyskać ciepło powstałe w procesie sprężania. Tyczy się to przede wszystkim tych urządzeń, w których wykorzystane zostały systemy chłodzenia powietrzem. Do oleju chłodzącego przedostaje się około 60-70% energii, która, już w formie ciepła, jest następnie oddawana w chłodnicy.
Kolejnym istotnym elementem sprężarki jest tu chłodnica końcowa sprężonego powietrza. Za jej pomocą możemy uzyskać dodatkowe około 10% ciepła. Nie należy również zapominać o odpowiednim uszczelnieniu instalacji. Właściwe obudowanie oraz zaprojektowanie systemu chłodzenia pozwoli nam bowiem na zredukowanie potencjalnej utraty ciepła. Tak przygotowana sprężarka będzie w stanie przekazać większość wytworzonego ciepła. Pozostałe około 4% ciepła zostanie utracone w wyniku promieniowania cieplnego oraz pozostania niewielkiej jego ilości w sprężanym powietrzu.

Ekonomiczne rozwiązanie

Najlepsze efekty uzyskamy, wykorzystując bezpośrednio powietrze chłodzące, ogrzane już przez sprężarkę. Jest to bowiem metoda zarówno prosta, jak i najbardziej ekonomiczna. Opiera się ona na specjalnych kanałach, kierujących ciepłe powietrze bezpośrednio do pomieszczeń, w których jest ono wymagane. Najlepiej sprawdzą się tu przepustnice sterowane termostatycznie, które same wyregulują dopływ powietrza, aby jego ciepłota w pomieszczeniu nie przekroczyła wyznaczonego poziomu. W przypadkach, gdy ciepło nie jest potrzebne, możliwe jest odprowadzenie go na zewnątrz.

Czy ciepło możemy pozyskiwać mając tylko jedną sprężarkę?

Mówiąc krótko: tak. Nawet pojedyncze sprężarki śrubowe są w stanie ograniczyć emisję gazów cieplarnianych i zapewnić nam większe oszczędności. Wykorzystując ciepło „odpadowe” jako nośnik energii, pojedyncza sprężarka o mocy 15 kW pozwala, w ciągu 1000 godzin pracy, na zaoszczędzenie blisko 800 euro. Z tego rozwiązania mogą korzystać nie tylko duże firmy o bogatym parku maszynowym, ale także małe przedsiębiorstwa.

Masz pytania dotyczące oferty? Zadzwoń!
VECTOR Technika Sprężaonego Powietrza