Co ma wspólnego oczyszczalnia ścieków ze sprężonym powietrzem?

oczyszczalnia ścieków

Oczyszczanie ścieków to dla niektórych cuchnący temat. Jednak jego waga i konieczność podejmowania tej kwestii są z roku na rok coraz większe. Zarządzanie wodą, dbanie o naturalne, choć dramatycznie malejące zasoby, to zagadnienia dyskutowane przez klimatologów oraz aktywistów walczących o czystsze środowisko.

Temat oczyszczania ścieków nie jest nowy. Już w 2800-2400 r. p.n.e. Starożytna cywilizacja najstarszych miast indyjskiej kultury zastosowała system kanalizacji odprowadzający ścieki z domów do rzek. Rozmieszczone pod kamiennymi ulicami rury, stanowiły zaawansowany system kanalizacyjny.

Procesy technologiczne do walki z zanieczyszczeniem

Zanieczyszczenie środowiska, zagrożenie ekologiczne, stosowanie chemii w codziennym użytku spowodowało, że nie wystarczy już odprowadzanie ścieków do rzek czy mórz. Należy je poddawać gruntownemu oczyszczaniu. Rozwinęła się odrębna gałąź przemysłu związana z oczyszczaniem, technologią usuwania zanieczyszczeń, kontrolą procesów technologicznych, a także przerabianiem i unieszkodliwianiem osadów ściekowych powstałych w trakcie tego procesu.

Napowietrzanie w oczyszczalni ścieków

Do oczyszczenia ścieków wykorzystuje się biologiczne procesy, w których naturalnie dochodzi do rozkładu związków organicznych. Niezbędny jest do tego tlen. Sztuczne doprowadzenie tlenu sprzyja drobnoustrojom, a ruch powietrza zapobiega osadzaniu się związków na dnie. Aby zapewnić stały dopływ powietrza, stosuje się m.in. dmuchawy śrubowe. Są one bezolejowym medium dostarczającym stały dopływ powietrza. Sprężanie wewnętrzne powietrza za pomocą bloków śrubowych oraz certyfikaty ISO (klasa 0) gwarantują, że powietrze jest czyste, a proces ciągły- podczas korzystania nie powstają przestoje. Dzięki temu bakterie rozkładające zanieczyszczenia mają zapewnione warunki do przeżycia, co wpływa pozytywnie na środowisko naturalne.

Większa wydajność, mniejsze koszty

Właściwe napowietrzanie stosowane w oczyszczalniach ścieków obniża koszty. W zależności od wielkości oczyszczalni i stosowanych w nich technologii ścieki są napowietrzane mechanicznie, tlenowo, sprężonym powietrzem (dmuchawy śrubowe).

Dmuchawy śrubowe nowej generacji są energooszczędne, a ich zwiększona sprawność i niski poziom głośności pozytywnie wpływają na eksploatację. Zmniejsza to koszty ogólne oczyszczania, co stanowi około 60% całkowitych kosztów eksploatacji całej oczyszczalni. To technologia czystego powietrza przy niskim zużyciu energii i niskim koszcie eksploatacji.

Masz pytania dotyczące oferty? Zadzwoń!
VECTOR Technika Sprężaonego Powietrza