Audyt : pomiary, diagnostyka i wskazania

Prawie każdy zakład produkcyjny wykorzystuje sprężone powietrze jako jedno z podstawowych mediów energetycznych do produkcji. Bardzo często zdarza się, że nie jest znana wielkość zużycia sprężonego powietrza oraz kosztów z tym związanych.

 

Vector Sp. z o.o. proponuje przeprowadzenie audytu sprężonego powietrza jako pierwszego kroku do procesu optymalizacji całego systemu produkcji i przesyłu sprężonego powietrza.

 

 

W ramach audytu przeprowadzamy:

 

I. przegląd instalacji sprężonego powietrza w sprężarkowni i na hali produkcyjnej

 

II. brzebieg obciążenia sprężarek za pomocą przyrządu pomiarowego Loggerbox

 

III. diagnostykę stanu sprężarek:

POMIAR DRGAŃ

określenie: stanu łożysk, temperatury oraz obrotów, bez konieczności wyłączania maszyny z ruchu

TERMOWIZJA

analiza: stanu łożysk i rozkładu ciepła napędów pasowych

DETEKCJA ULTRADŹWIĘKOWA

detekcja wycieków w instalacji sprężonego powietrza, monitoring stanu zużycia łożysk

 

REZULTAT

 

Pełna ocena stanu technicznego urządzeń w formie raportu:

  • udokumentowane wyniki pomiarów (wskaźniki temperatury, wskaźniki zużycia, wskaźniki efektywności, pobieranej mocy, punktu rosy, czasu na biegu luzem i pod obciążaniem, pomiar przepływu, koszty, wykaz lokalizacji i wielkości wycieków sprężonego powietrza),

  • analiza wyników pomiarów i odniesienie do norm,

  • analiza strat związanych z wyciekami z instalacji,

  • lista koniecznych zaleceń eksploatacyjnych,

  • analiza możliwości zastosowania energooszczędnych elementów technologii sprężonego powietrza, wycena kosztów inwestycji oraz oszacowanie czasu zwrotu inwestycji.

 

 

 korzyści

 

 

 

Zakres audytu dostosowujemy do indywidualnego zapotrzebowania Klienta.

 

skontaktuj się z nami!

Facebook