Sterowanie

Schemat sterowania stacją sprężarekCentrala sterowania stacją sprężarek

Nadrzędny sterownik mikroprocesorowy typu GD Connect 12 pozwala na sterowanie kilkoma sprężarkami zasilającymi w tym samym czasie jedną sieć sprężonego powietrza. Prosty, nie wymagający szkolenia, sposób obsługi sterownika jest „przyjazny dla użytkownika”.

Sterownik GD Connect 12:

  • optymalizuje ilość i kolejność włączanych sprężarek w taki sposób, aby utrzymać zadane ciśnienie w sieci sprężonego powietrza przy jak najmniejszym zużyciu energii elektrycznej;

  • redukuje czas pracy biegu luzem;

  • umożliwia zaprogramowanie tygodniowego schematu rozkładu ciśnienia w sieci;

  • dane dotyczące obsługiwanej sieci podaje na wyświetlaczu alfanumerycznym, pozwalającym na jednoczesne wyświetlenie 32 znaków;

  • wyświetla informacje o: konfiguracji sprężarek, chwilowym statusie wybranej sprężarki, zaprogramowanym ciśnieniu, typie wykonywanego algorytmu pracy oraz aktualnym ciśnienieniu w sieci;

  • posiada 16 diod sygnalizujących pracę lub stany awaryjne obsługiwanych sprężarek;

  • umożliwia proste wprowadzanie poleceń poprzez przejrzysty układ ośmiu przycisków;

  • pozwala na realizację jednego z trzech podstawowych trybów pracy;

  • może współpracować z innymi typami sprężarek różnych wielkości, różnych producentów;

  • dostępny jest w opcji z modułem serwera sieci Web przedstawiającym na odległość informacje o statusie urządzeń, ilości produkowanego powietrza, wartości ciśnienia, ilości przepracowanych godzin całkowitych i pod obciążeniem, historii zdarzeń agregatów itp.

 

Pobierz prezentację

Facebook