Filtry i osuszacze

Osuszacze adsorbcyjne typu GDGL/GDGS z regeneracją na gorąco

 

Zapewniając stały punkt rosy na poziomie -40°C – obniża zawartość wilgoci w sprężonym powietrzu do ok. 0,11 g/m3 (suchość wg ISO 8573.1 – 2. klasy). Dostępne wydajności: od 6,25 do 226 m3/min, mierzone przy 7 bar, maksymalne ciśnienie do 10 bar.

Osuszacz wyposażony jest w mikrofiltr z automatycznym spustem kondensatu i filtr przeciw pyłowy. Panel sterujący zabudowany jest w metalowej lakierowanej obudowie, na której znajduje się wyłącznik główny i mikroprocesor kontrolno sterujący komunikujący się z użytkownikiem w języku polskim.

 

Osuszacze GDGL/GDGS mogą być wyposażone w system kontrolno – sterujący „enersave”. System ten analizując punkt rosy skraca czas regeneracji poszczególnych kolumn i reaguje na zmiany natężenia przepływu sprężonego powietrza przez układ uzdatniania. W ten sposób dzięki osuszaczom adsorpcyjnym można ograniczyć koszty eksploatacji do ok. 60%.

 

*W przypadku osuszacza adsorpcyjnego z regeneracją na gorąco wymagane jest 2% wydajności sprężonego powietrza na regenerację złoża. Efekt regeneracji osiąga się za pomocą kombinacji pracy układu grzałek oraz dmuchawy lub pompy próżniowej.

Separatory kondensatu typ GDW

 

Separator kondensatu to urządzenie chroniące środowisko, w którym następuje rozdzielenie spływającego kondensatu z urządzeń filtracyjnych, osuszacza i zbiornika akumulacyjnego od oleju resztkowo w nim zalegającego. Uzyskana klasa czystości wody kwalifikuje ją do spuszczenia do kanalizacji, natomiast olej gromadzący się w osobnym pojemniku należy przekazać firmie specjalizującej się w utylizacji odpadów oleju. Separatory kondensatu typu GDW uzdatniają kondensat pochodzący ze sprężarek o wydajności sumarycznej od 2 do 120 m3/min.

Automatyczne spusty kondensatu BEKOMAT

 

Spusty kondensatu służą do usuwania kondensatu gromadzącego się w zbiornikach akumulacyjnych bez strat sprężonego powietrza. Zalecane są one przy zbiornikach stojących na zewnątrz – co zapewnia, że kondensat będzie w stanie ciekłym w okresie zimowym. BEKOMAT usuwa kondensat pochodzący ze sprężarek, filtrów, osuszaczy lub spod zbiorników wyrównawczych czy pętli instalacji, bez strat ciśnienia z sieci.

 

Dostepne modele BEKOMAT: 13/ 14/ 16/ 31/ 32/ 33

Zastosowanie: do układów sprężarek o wydajności sumarycznej 100 m3/min. Zasilanie 24 V lub 230 V.

Osuszacze absorpcyjne typu GDAM z regeneracją na zimno

 

Osuszacz adsorpcyjny GDAM zapewniając stały ciśnieniowy punkt rosy na poziomie -40ºC  obniża zawartość wilgoci w sprężonym powietrzu do ok. 0,0027 – 0,88 g/m3 (Suchość wg ISO 8573.1 – od 3. do 1. klasy). Dostępne wydajności: od 0,08 do 145 m3/min, mierzone przy 7 bar, maksymalne ciśnienie do 16 bar.

Osuszacz wyposażony jest standardowo w mikrofiltr z automatycznym spustem kondensatu i filtr przeciwpyłowy. Całość zabudowana jest w metalowej, lakierowanej obudowie, na której znajduje się wyłącznik główny i panel kontrolno – sterujący komunikujący się z użytkownikiem w języku polskim. Osuszacz regenerowany jest suchym powietrzem z własnego obiegu w ilości 12-15% jego strumienia.

 

Osuszacze GDAM mogą być wyposażone w system kontrolno – sterujący „enersave”. System ten analizując punkt rosy skraca czas regeneracji poszczególnych kolumn i reaguje na zmiany natężenia przepływu sprężonego powietrza przez układ uzdatniania. W ten sposób można ograniczyć koszty eksploatacji do ok. 60%.

 

 

 

 

Filtry sprężonego powietrza

 

Filtry sprężonego powietrza o wydajnościach od 0,33 do 850 m3/min, przy ciśnieniach do 16 bar. Dokładność filtracji zgodna z zaleceniami PN – ISO 8573.1 – do klasy 1 i dokładniej, tzn.:

 

  • filtry wstępne,
  • filtry dokładne
  • mikrofiltry submikro,
  • filtry z węglem aktywnym,
  • filtry sterylne,
  • filtry pary wodnej.

 

Wyposażone w bezciśnieniowe, automatyczne spusty kondensatu, manometry różnicowe sygnalizujące konieczność wymiany wkładu i obsługi filtra.

Osuszacze chłodnicze

 

Zapewniają stały punkt rosy na poziomie +3°C obniżając zawartość wilgoci w sprężonym powietrzu. Dostępne wydajności: od 0,17 do 208 m3/min, mierzone przy 7 bar, maksymalne ciśnienie do 16 bar.

Posiadają automatyczne, bezciśnieniowe spusty kondensatu. Szczelny układ chłodniczy jest napełniony przyjaznym dla środowiska freonem R 134a. Całość zabudowana na metalowej lakierowanej obudowie, na której znajduje się wyłącznik główny i panel kontrolno sterujący.

System ultrapulse – (ciągły, wielokrotny pomiar temperatury punktu rosy) umożliwia automatyczne wyłączanie sprężarki chłodniczej, co powoduje wydłużenie jej żywotności oraz znaczne oszczędności energii. Osuszacz dzięki temu pracuje proporcjonalnie do potrzeb przepływającego przezeń sprężonego powietrza.

*Dane osuszaczy podawane wg parametrów na wejściu max. +35°C i 7 bar według DIN ISO 7138. Punkt rosy +3°C jest utrzymany przy zapewnieniu warunków otoczenia +20°C i ciśnieniu 1bar.